Bộ LĐ-TB-XH tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc trong nghề mới, lương gần 40 triệu