Nửa cuối năm 2023: Thị trường lao động vẫn chưa hết khó khăn